• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (oktober 2023)
gepubliceerd op 27-10-2023Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

Op 1 januari 2024 gaat de wetswijziging Afschaffen korting Schuldig Nalatig in. Mensen met premieschulden krijgen straks niet meer levenslang een lagere AOW. Maar de premieschuld aan de Belastingdienst blijft wel staan.

Geen STAP-budget meer in 2024

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om een STAP-budget aan te vragen voor scholing en ontwikkeling. "STAP" is een afkorting voor STimulering van de ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget is een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 1.000 per jaar, aan te vragen bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). UWV betaalt het budget aan de opleider. In onze nieuwsbrief van augustus 2022, hebben wij u ingelicht over de voorwaarden van het STAP-budget.

Het afschaffen van het STAP-budget is een van de bezuinigingen die de overheid heeft doorgevoerd. Op 15 november 2023 kunt u voor het laatst een STAP-budget aanvragen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u gebruik maken van andere financieringsvormen voor scholing en ontwikkeling.Betaling eenmalig bedrag aan ouderen van Surinaamse herkomst

Een groot aantal Surinaamse Nederlanders dat vóór de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland kwam, krijgt een eenmalig bedrag van € 5.000. Dat heeft het kabinet definitief besloten. Zij wil daarmee een gebaar van erkenning maken voor het leed en het onrecht dat deze groep ervaart.

Vlaamse jobbonus 2022: grensarbeiders kunnen vanaf 1 december een aanvraag indienen

Woont u in Vlaanderen en werkt u in 2022 als grensarbeider in Nederland? Mogelijk kunt u de Vlaamse jobbonus krijgen. U vraagt deze vanaf 1 december 2023 aan via het digitale WSE-loket. De Vlaamse jobbonus is een bedrag van maximaal € 600 per jaar voor werknemers en ambtenaren die in Vlaanderen wonen en een relatief laag inkomen hebben (onder € 2.700 bruto per maand). Bij deeltijds werken, wordt de jobbonus pro rata uitgekeerd.

Urennorm voor EU-studenten verandert

Per 1 september 2023 zijn de voorwaarden voor studiefinanciering voor studenten uit de Europese Unie veranderd. Het aantal uur dat de student, of diens ouder of partner, per maand in Nederland moet werken om in aanmerking te komen voor studiefinanciering, gaat van 56 naar 32 uur.

Onterechte verzoeken voor belastingaangifte in België

Woont u in Nederland en ontving u in 2022 een rust- of overlevingspensioen uit België? Mogelijk ontvangt u dit jaar voor het eerst een brief met belasting­aangifte­formulier uit België van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. De FOD Financiën, de Belgische belastingdienst, vraagt u om in België de "belastingaangifte voor niet-inwoners" in te dienen. Maar u hoeft geen belasting in België te betalen; u betaalt belasting in Nederland. De FOD Financiën heeft de brief en het belastingaangifteformulier dus per vergissing aan u verstuurd. U hoeft geen contact met FOD Financiën op te nemen en u hoeft het belastingaangifteformulier niet terug te sturen.

Aanpassing vakantiewetgeving België: niet-opgenomen vakantiedagen soms toch overdraagbaar

Werkt u voor een in België gevestigde werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst onder het arbeidsrecht van België? Als u het gehele vakantiedienstjaar 2022 voor de werkgever werkte, heeft u in vakantiejaar 2023 recht op 4 weken wettelijk vakantieverlof. U moet de vakantiedagen opnemen vóór 1 januari 2024; anders bent u die vakantiedagen kwijt (u krijgt niet-opgenomen vakantiedagen wel uitbetaald). Wettelijke vakantiedagen zijn dus in principe niet overdraagbaar.

Vanaf 1 januari 2024 zijn vakantiedagen, onder voorwaarden, wél overdraagbaar. Als u in een vakantiejaar na 2023 door arbeidsonderbrekingen niet toekomt aan het opnemen van de wettelijke vakantiedagen, kunt u die dagen alsnog opnemen in de periode tot 31 december van het vakantiejaar + 2. Het niet-opnemen moet gerelateerd zijn aan één of meer arbeidsonderbrekingen; zoals een onderbreking als gevolg van: arbeidsongeval of beroepsziekte, ziekte, moederschapsrust, geboorteverlof.