• Kempenhulp Slide1

Tarieven

Tarievenlijst werkzaamheden België - Nederland
Adviesgesprek betreffende sociale-, fiscale- en pensioenregelgeving Standaard-uurtarief: € 115,00(Advisering via mail of telefonisch wordt gefactureerd aan het uurtarief)
Opmaken samenvatting adviesgesprek Standaard-uurtarief: € 90,00
Correspondentie met betrokken instanties Standaard-uurtarief: € 90,00 (Zowel schriftelijk, online, via mail en telefonisch)
Afhandeling vraag om inlichtingen (controles) belastingdiensten Standaard-uurtarief: € 90,00
Opmaken bezwaarschriften / aanvraagformulieren / verzoekschriften Standaard-uurtarief: € 90,00

Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Indien poststukken aangetekend verstuurd dienen te worden, geldt hiervoor een meerprijs aan de geldende posttarieven.

Tarievenlijst Fiscale aangiften België Nederland
Aangifte personenbelasting deel 1 Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 97,50 Gehuwden: € 135,00 n.v.t.
Aangifte personenbelasting deel 1 + deel 2 Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 122,50 Gehuwden: € 160,00 n.v.t.
Aangifte personenbelasting Belasting van Niet-Inwoners BNI

Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 122,50 Gehuwden: € 160,00

n.v.t.
Aangifte personenbelasting Belasting van Niet-Inwoners BNI + deel 2

Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 152,50 Gehuwden: € 190,00

n.v.t.
P-Biljet (inwoners Nederland) n.v.t. Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 77,50 Gehuwden: € 100,00
P-Biljet (inwoners Nederland - grensarbeiders) n.v.t. Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 147,50 Gehuwden: € 190,00
C-Biljet Nederland (inwoners België) incl. Inkomensverklaring  n.v.t. Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 102,50 Gehuwden: € 140,00
M-Biljet (bij emigratie of terugkeer vanuit/naar Nederland) n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
F-Biljet (inwoners Nederland bij overlijden) n.v.t. Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 77,50 Gehuwden: € 100,00
C/F-Biljet Nederland (inwoners België bij overlijden) n.v.t.

Standaardtarieven: Alleenstaanden: € 102,50 Gehuwden: € 140,00

Meerwerk berekeningen thuiswerk    Standaard uurtarief: € 90,00 met een minimum van 1 werkuur *
Aangifte Erfbelasting n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
Aangifte Nalatenschap Standaard uurtarief: € 90,00 n.v.t.
Aangifte Schenkbelasting n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
Aangifte Registratierechten Standaard uurtarief: € 90,00 n.v.t.
Aangifte van een goed in het buitenland n.v.t.

Standaard uurtarief: € 90,00

Aanvraag Vrijstelling loonheffing / Verzoek teruggave Zvw n.v.t.

Standaardtarief: € 50,00 (meerwerk op uurtarief € 90,00)

Toeslagen n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
Voorlopige Aanslag (inwoners Nederland) n.v.t.

Standaard uurtarief: € 90,00

Voorlopige Aanslag (inwoners België) n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
Voorlopige Aanslag (inwoners Nederland - grensarbeiders) n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
Middeling  n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
Opgaaf Wereldinkomen n.v.t.

€ 35,00 (aanvullend bij de reguliere belastingaangifte)

Standaard uurtarief: € 90,00 (zonder reguliere belastingaangifte)

Controle fiscale aanslagen / jaarafrekeningen CAK Standaard uurtarief: € 90,00

Standaard uurtarief: € 90,00

Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW. In 2024 werden de tarieven voor alleenstaanden met € 5,00 verhoogd; voor gehuwden/wettelijk samenwonenden met € 10,00.

* Indien de belastingaangiften buitengewone werkzaamheden met zich meebrengen kan meerwerk op uurtarief aangerekend worden. Dit geldt tevens voor aanvullende berekeningen die gemaakt dienen te worden bij thuiswerkdagen of salary split bij grensoverschrijdende tewerkstelling, voor het optimaliseren van zowel de belastingaangiften in het woon- als het werkland.