• Kempenhulp Slide1

Ondersteuning bij Sociale Zekerheid

Ondersteuning bij Sociale Zekerheid België Nederland
Contact met zorgverzekering mutualiteiten hospitalisatie-verzekeringen RIZIV zorgverzekeraars CAK (sinds 2017 taken overgenomen van het Zorginstituut Nederland)
Wettelijke pensioenen in relatie tot sociale zekerheid Federale Pensioendienst (voor werknemers) Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen Pensioendienst van de Overheidssector Sociale Verzekeringsbank Bureau Belgische Zaken BBZ
Overleg betreffende opgebouwde sociale rechten Rijksdienst Sociale Zekerheid RIZIV Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sociale Verzekeringsbank Bureau Belgische Zaken BBZ
Werkloosheid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen HVW Vakbonden   Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV
Arbeidsongeschiktheid mutualiteiten RIZIV zorgverzekeraars Sociale Verzekeringsfondsen zorgverzekeraars
Overleg betreffende kinderbijslag kinderbijslagfondsen Federaal agentschap voor de kinderbijslag FAMIFED Sociale Verzekeringsbank Bureau Belgische Zaken BBZ
Zelfstandigheid Ondernemersloket Sociale Verzekeringsfondsen Kamer van Koophandel Belastingdienst
Aanvraag A1/certificate of coverage Rijksdienst Sociale Zekerheid Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen Sociale Verzekeringsbank