Ondersteuning bij Fiscale regelgeving

Ondersteuning bij Fiscale regelgeving België Nederland
Fiscale Aangiften

aangifte Personenbelasting (deel 1 en 2) en aangifte Belasting niet-inwoners

P biljet (inwoners Nederland) C biljet (inwoners België) M biljet (biljet bij emigratie NL ↔ buitenland) F biljet (Finale biljet inwoners NL bij overlijden) Voorlopige Aanslag (inwoners NL + België)
Aangifte bij overlijden aangifte van nalatenschap na overlijden aangifte erfbelasting
Aangifte bij schenkingen aangifte registratierechten aangifte schenkbelasting
Loonheffingen n.v.t. aanvraag vrijstelling van loonheffing
Teruggave Zvw n.v.t.  
Toeslagen n.v.t. Zorgtoeslag Huurtoeslag Kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget
Opgave Wereldinkomen n.v.t.  
Overleg internationale fiscaliteit - voorkoming dubbele belasting

BELINTAX

FOD Financiën - Centrum Buitenland

Nederlandse Belastingdienst - Kantoor Buitenland Heerlen

Team GWO - Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen