Nederlandse Aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen

Als u een buitenlands belastingplichtige bent, moet u in Nederland aangifte doen als u:

 • een 'aangiftebrief' hebt ontvangen
 • geen 'aangiftebrief' hebt ontvangen, maar in 2021 wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 49,- belasting moet betalen

Heeft u geen aangiftebrief voor 2021 ontvangen? Maar verwacht u wel dat u belasting moet betalen of denkt u dat u meer dan € 16,- terugkrijgt? Doe ook dan aangifte. U kunt over het jaar 2021 geld terugvragen tot en met 31 december 2026.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u aangemerkt worden als een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Dan heeft u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland. U moet dan, naast uw aangifte, ook een Inkomensverklaring over 2021 opsturen. Heeft u een partner? Ook deze moet in bepaalde situaties een inkomensverklaring opsturen.

Online aangifte over 2021

Woont u buiten Nederland? Voor uw aangifte over 2021 hebt u een DigiD nodig of een gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer u de belastingaangifte via Adviesbureau Kempenhulp laat doen hebben wij geen DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord van u nodig.

Zelf aangifte doen met een gebruikersnaam en wachtwoord

Woont u buiten Nederland en bent u buitenlands belastingplichtig? Als u geen DigiD heeft, kunt u vanaf 1 maart 2022 online aangifte doen over 2021 met een gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft de Belastingdienst u gevraagd om over 2020 aangifte inkomstenbelasting te doen? Dan heeft u begin april 2021 een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen.

Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Heeft u geen brief gekregen dat u over 2021 aangifte moet doen? En heeft u geen DigiD en heeft u geen wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen? Dan kunt u deze zelf aanvragen met het formulier Verzoek inloggegevens buitenlandse belastingplichtige voor aangifte inkomstenbelasting.

Na het aanvragen van uw gebruikersnaam en wachtwoord

 • Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, stuurt de Belastingdienst u 2 brieven: 1 met uw gebruikersnaam en 1 met uw wachtwoord.
 • U ontvangt de brieven op het adres dat bij de Belastingdienst bekend is.
 • Na ontvangst van uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u online aangifte doen.

Heeft u een gebruikersnaam aangevraagd, maar niet ontvangen?

Vraag deze niet opnieuw aan, maar bel dan de BelastingTelefoon Buitenland.

Zelf aangifte doen met uw DigiD

Heeft u een DigiD en kunt u uw DigiD gebruiken? U hoeft dan geen gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen. U kunt alleen een online aangifte doen als u uw DigiD de afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer heeft gebruikt. Heeft u een fiscale partner? Dan moet u beiden uw DigiD kunnen gebruiken.

DigiD aanvragen

Woont u buiten Nederland, maar heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Dan kunt u een hier een DigiD aanvragen.

Inloggen met eIDAS

Met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) kunnen Europese bedrijven en burgers online zaken regelen met de overheid. Op dit moment zijn inlogmiddelen uit een aantal landen Europees goedgekeurd. Wilt u meer informatie over eIDAS? Of wilt u weten voor welke landen de inlogmiddelen zijn goedgekeurd? Kijk dan op Rijksoverheid.nl

Wanneer moet ik aangifte doen?

Bent u een buitenlands belastingplichtige? Dan moet uw aangifte vóór 1 juli 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn. Wanneer u de belastingaangifte via Adviesbureau Kempenhulp laat doen vragen wij uitstel voor u aan tot 01.05.2023.

Wanneer krijg ik bericht?

Is uw aangifte vóór 1 april 2022 binnen bij de Belastingdienst? Dan krijgt u vóór 1 juli 2022 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2021 en eventueel een voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet. Soms krijgt u een brief waarin staat dat u voor 1 juli 2022 geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst ontvangt.

Let op! Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? U ontvangt dan niet altijd voor 1 juli 2022 bericht. De Belastingdienst moet uw inkomensverklaring verwerken voordat u een definitieve aanslag ontvangt. De inkomensverklaring kunt u in uw woonland pas laten ondertekenen nadat u in uw woonland uw belastingaangifte heeft ingediend; in de praktijk is dit vanaf september 2022.

In de voorlopige aanslag staat hoeveel u moet betalen of terugkrijgt. De voorlopige aanslag is gebaseerd op uw eigen gegevens. Als de Belastingdienst uw gegevens heeft gecontroleerd, ontvangt u de definitieve aanslag over 2021. Soms betaalt of ontvangt u, naast inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet, ook belastingrente. In uw aanslag staat hoeveel dit is.

Aan de hand van uw aangifte over 2021 kijkt de Belastingdienst ook of u al belasting en premie moet betalen over 2022. Als dat zo is, krijgt u een voorlopige aanslag 2022.

Zelf uitstel aangifte aanvragen

U moet op tijd aangifte inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet doen. Lukt dat niet? Dan kunt u uitstel aanvragen; u dient dit wel op tijd te doen.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Uitstel kunt u schriftelijk aanvragen of via het Formulier 'Aanvraag uitstel aangifte Inkomstenbelasting'. Uw brief moet de Belastingdienst ontvangen vóór de datum dat uw aangifte binnen moet zijn. Deze datum vindt u op uw aangiftebrief.

Moet u voor 1 juli aangifte doen? Dan kunt u uitstel krijgen tot 1 november. Wat moet er in uw brief staan?

Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

 • jaar van aangifte
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw voorletters en achternaam
 • uw adres
 • uw postcode en woonplaats
 • datum
 • uw handtekening

Wilt u langer uitstel dan tot 1 november? Geef dan ook in uw brief aan tot wanneer u uitstel wilt en wat de reden is dat u meer tijd nodig hebt.

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2523
6401 DA Heerlen
Nederland

Let op: Wanneer u de belastingaangifte via Adviesbureau Kempenhulp laat doen vragen wij uitstel voor u aan tot 01.05.2023.