• Kempenhulp Slide1
Belangrijke wijziging in de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting bij wonen in het buitenland
gepubliceerd op 01-03-2023

Belangrijke wijziging in de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting bij wonen in het buitenland

Voor de inwoners van België is er een belangrijke wijziging vanaf 2022 voor de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK). Deze heffingskorting is een tegemoetkoming van de Nederlandse Belastingdienst voor werkende ouders van jonge kinderen.

Wat is de normale regelgeving voor de IACK?

• Uw kind is op 1 januari van het aanslagjaar jonger dan 12 jaar

• Uw kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres

• Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag

• U hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of u hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner én u hebt een lager arbeidsinkomen dan uw fiscale partner

Vanaf 2015 t/m 2021 kon de meestverdienende partner die in Nederland werkte toch de IACK krijgen, als u of uw partner geen Kwalificerend buitenlands belastingplichtige was. Uw partner werd dan niet als fiscale partner voor de beoordeling van de IACK aangemerkt; in feite werd u beoordeeld als alleenstaande. Dit was bijvoorbeeld het geval als de partner geen inkomen of buitenlands inkomen had. Als het laagste inkomen in het buitenland zat telde dit niet mee.

Vanaf 2022 is dit niet meer het geval. Het inkomen van de partner telt nu wel mee voor de beoordeling van de IACK, ook al is dat buitenlands inkomen. Wordt het hoogste inkomen van beide partners in Nederland verdiend heeft deze partner geen recht meer op de IACK. De regelgeving voor de IACK is immers dat het laagste inkomen het recht opent, maar als dit inkomen in het buitenland wordt verdiend vervalt dit recht. Deze nieuwe regeling vanaf 2022 kan een behoorlijke fiscale tegenvaller betekenen.

Wanneer beide partners in Nederland werken moet het laagste inkomen voldoen aan een minimaal bruto arbeidsinkomen van € 5.220,-. Wanneer dit inkomen lager of € 0,- is, heeft de laagst verdienende partner dus geen recht op de IACK. Wanneer deze partner eventueel mee kwalificeert als buitenlands belastingplichtige kan er bekeken worden of er voor deze partner recht bestaat op de algemene heffingskorting. Deze korting kan echter veel lager uitvallen.