• Kempenhulp Slide1
Nieuwsbrief december 2022 Adviesbureau Kempenhulp BV
gepubliceerd op 13-12-2022

Voordat we aan het einde van het jaar onze laatste nieuwsbrief sturen om het jaar te overlopen, willen we toch enkele zaken aan u laten weten waarvan we denken dat ze voor u belangrijk zouden kunnen zijn.

Thuiswerken voor een werkgever in een ander land

Over het thuiswerken voor een werkgever in een ander land hebben we al veel geschreven. Zoals u weet werden op het normale dubbel belastingverdrag en de Europese Verordening voor de sociale zekerheid uitzonderingen gemaakt tijdens de COVID-periode. Aangezien ook veel mensen na COVID blijven thuiswerken tracht men zowel voor de belasting als de sociale zekerheid oplossingen te vinden om dit werkbaar te maken. In het jaar 2022 heeft men echter deze (aangepaste) regelgevingen opgesplitst, waardoor het misschien nog wel moeilijker is geworden. We proberen het zo gemakkelijk mogelijk uit te leggen:


Voor de periode 01.01.2022 – 30.06.2022 zijn de COVID-uitzonderingen van kracht:

• Hoeveel je thuiswerkt in je woonland door de COVID-maatregelen speelt geen rol voor de sociale zekerheid; je blijft sociaal verzekerd in het land waar je werkgever is gelegen. De 25% regel is dus niet van toepassing.

• Als het thuiswerk heeft plaatsgevonden door de COVID-maatregelen kun je kiezen in welk land je deze dagen laat belasten. Hier is de uitzondering dat je de thuiswerkdagen kunt laten belasten in het land waar de werkgever is gelegen.


Voor de periode 01.07.2022 – 31.12.2022 zijn de onderstaande regelgevingen van kracht:

• Hoeveel je thuiswerkt in je woonland speelt geen rol voor de sociale zekerheid; je blijft sociaal verzekerd in het land waar je werkgever is gelegen. De 25% regel is dus niet van toepassing. Deze regelgeving werd intussen verlengd tot 01.07.2023!

Aangezien er vanaf 01.07.2022 geen COVID-maatregelen meer toegepast worden, geeft de Sociale Verzekeringsbank dan ook aan dat de uitzondering door die COVID-maatregelen werd beëindigd op 01.07.2022 en we vanaf die datum tot 01.07.2023 in een overgangsperiode zitten. Dat betekent, dat ook voor elke nieuwe ‘thuiswerker’ de uitzondering geldt, mits die geen arbeidsovereenkomst heeft die na 01.07.2022 is ingegaan.

• Voor al het thuiswerk kun je niet meer kiezen in welk land je deze dagen laat belasten. Deze dagen worden altijd in je woonland belast. Kortom; in het land waar je werkt betaal je belasting.

Nederlandse belastingaangifte

Wanneer wij voor u een Nederlandse belastingaangifte verzorgen doen wij dit met ons eigen aangifteprogramma van Exact. Wij gebruiken dus niet het programma van de Nederlandse Belastingdienst. Wanneer u inlogt bij de Belastingdienst staat uw aangifte daardoor nog steeds gemarkeerd als niet ingediend, terwijl deze wel door ons naar de Belastingdienst werd doorgestuurd. Dit kan enigszins voor verwarring zorgen.

Overname klantenbestand

Sinds enkele maanden zijn wij bezig met de overname van het klantenbestand van het kantoor Service op Maat in Bladel. We hebben hiervoor een uitgebreid tijdsschema gepland om ervoor te zorgen dat deze klanten een ‘warme overdracht’ krijgen. Tijdens deze periode zullen we zeer nauw met Service op Maat samenwerken; deze samenwerking zal alleen betrekking hebben op hun klantenbestand. Klantengegevens van Kempenhulp zullen dus nooit bij andere partijen terechtkomen.

Communicatie met Kempenhulp

Zoals u weet werken wij, Ingrid en Roger, samen alleen voor Kempenhulp. Aangezien Ingrid nog 4 dagen per week in Nederland werkt, is Roger vaak het enige aanspreekpunt. Dat leidt ertoe dat tijdens afspraken in ons kantoor onze bereikbaarheid voor u misschien niet altijd optimaal is. Wij zijn ons dat terdege bewust.

Toch zullen wij er ook in de toekomst voor kiezen om niet met personeel te gaan werken; mede om zowel voor onszelf als voor onze klanten kosten en prijsstijgingen te beperken. Dat betekent dat wij de gegevensstroom zoveel mogelijk via dezelfde kanalen willen laten verlopen.

Alhoewel er tegenwoordig talloze manieren zijn om gegevens aan te leveren en informatieverzoeken te doen, zouden wij u willen vragen om dit zoveel mogelijk te beperken tot mailverkeer en telefonische correspondentie. Whatsapp, Messenger en andere sociale media zijn ideaal om snel gegevens uit te wisselen, maar zorgen er tevens voor dat men een antwoord per direct wil ontvangen. Dit is helaas niet altijd mogelijk en zorgt vaak voor onbegrip. Daarnaast geven wij, op berichten die laat in de avond of in het weekend worden gestuurd, pas reactie op de eerstvolgende werkdag. Wij verzekeren u dat wij er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen, echter in de zeer drukke periodes kan de beantwoording van uw mails langer duren.

Praktische zaken 2023

Graag willen wij u al meegeven dat we in de periode 07.01.2023 t/m 22.01.2023 met verlof zijn. In deze periode kunnen wij uw berichten niet beantwoorden.

Daarnaast heeft de Belgische FOD Financiën aangegeven de uiterste indieningstermijnen voor de Belgische belastingaangiften aan te passen. We hebben hierover inmiddels vragen gesteld, omdat het soort inkomen ertoe doet wanneer de aangiften ingediend moeten gaan worden. Vanzelfsprekend gaan we u hierover tijdig op de hoogte brengen!

Met vriendelijke groet,

Roger en Ingrid Debouille-Wolters