• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (December 2022)
gepubliceerd op 09-12-2022


Thuiswerken en sociale verzekering vanaf 1 juli 2022

Werkt u als grensarbeider in Nederland of België? En werkt u in de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 thuis? Dan raakt u niet in een ander land sociaal verzekerd. Dit geldt ook als u in deze periode voor het eerst gaat thuiswerken. Dit is een afspraak tussen alle lidstaten van de Europese Unie. Meer weten over de gevolgen van thuiswerken voor sociale zekerheid en belastingen? Bekijk onze FAQ over de gevolgen van thuiswerken.

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

In 2028 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Deze AOW-leeftijd geldt als u geboren bent in de periode 1 januari 1961 tot en met 30 september 1961. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekend gemaakt.

SVB versoepelt regels bij te laat aanvragen AOW- Anw-uitkeringen

Burgers die recht hebben op een Anw- of AOW-uitkering en deze te laat aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), lopen soms geld mis. De SVB kent het pensioen of de uitkering normaal gesproken met maximaal 1 jaar terugwerkende kracht toe. SVB wil dat burgers krijgen waar zij recht op hebben en heeft daarom het beleid voor het te laat aanvragen van een AOW- of Anw-uitkering versoepeld.

Vergoeding voor werknemers met een uitkering via werkkostenregelingen

Werkgevers kunnen werknemers een onbelaste vergoeding geven voor bijvoorbeeld de stijgende energiekosten, tegemoetkoming voor de gestegen inflatie, gereedschap, sportabonnement of kerstpakket.

Heeft een werknemer naast de werkzaamheden ook een (gedeeltelijke) uitkering en de werkgever maakt gebruik van de werkkostenregeling (WKR) dan wordt deze vergoeding niet verrekend met de uitkering als de werkgever dit als eindheffingsloon en niet als loon vastlegt.


Bedragen socialezekerheidsuitkeringen België weer met 2% omhoog

Door de aanhoudende inflatie gaan in België de bedragen van de socialezekerheidsuitkeringen vanaf 1 december 2022 opnieuw met 2% omhoog. Bijvoorbeeld de bedragen van de werkloosheidsuitkeringen, primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en invaliditeitsuitkeringen. De laatste indexeringen dateerden van 1 november en 1 augustus 2022.

Vlaamse jobbonus: grensarbeiders kunnen nu een aanvraag indienen

Grensarbeiders die in Vlaanderen wonen en voldoen aan de voorwaarden voor de jobbonus, kunnen deze vanaf 1 december 2022 aanvragen via het digitale WSE-loket. Een attest buitenlandse tewerkstelling, ingevuld door de werkgever, en een loonbrief per maand, kwartaal of jaar zijn documenten die bij de aanvraag moeten worden ingediend.

De Vlaamse jobbonus is een bedrag van maximaal € 600 per jaar voor werknemers en ambtenaren die woonachtig zijn in Vlaanderen en een relatief laag inkomen (onder € 2.500 bruto per maand) hebben. Bij deeltijds werken, wordt de jobbonus pro rata uitgekeerd.

Inloggen op mijnSVB verandert per 10 mei 2023

Vanaf 10 mei 2023 kan er op de websites van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) alleen nog maar ingelogd worden op de volgende manieren:
  • DigiD gebruikersnaam, wachtwoord én sms-controle
  • De DigiD app
  • Een Europees erkend inlogmiddel
Vanaf dan is het niet meer mogelijk om in te loggen met alleen een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.

Toeslagen omhoog in 2023

De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebondenbudget gaan per 1 januari 2023 extra omhoog in verband met de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud. Er komen ook meer mensen in aanmerking voor een toeslag omdat de inkomensgrenzen omhoog gaan. De inkomensgrenzen voor zorgtoeslag voor mensen zonder toeslagpartner zijn verhoogd tot € 38.520 en voor mensen met een toeslagpartner is de grens verhoogd naar € 48.224. De maximale huur waarbij huurtoeslag kan worden verkregen is verhoogd naar € 808,06.
Een proefberekening maken of het aanvragen of bekijken van de toeslagen kan via Belastingdienst Toeslagen.

Facebook account Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken

Sinds kort maken wij, naast onze accounts op LinkedIn en Twitter, ook gebruik van Facebook. Via dit kanaal willen wij het laatste nieuws en de wijziging in wet- en regelgeving gaan delen. Op de hoogte blijven? Word dan lid van onze pagina.