• Kempenhulp Slide1
Nieuwsbrief november 2020
gepubliceerd op 19-11-2020

De Inkomensverklaring 2019:

Op dit moment ontvangen veel van onze klanten een brief van de Nederland Belastingdienst, dat zij hun Inkomensverklaring 2018 of 2019 nog niet hebben ingeleverd. Ondanks dat dit onderwerp al meerdere malen in onze nieuwsbrieven en beantwoorde mails werd behandeld willen we hier in deze brief nogmaals aandacht aan besteden.

Met de Inkomensverklaring toont u als belastingplichtige aan of uw wereldinkomen voor meer dan 90% in Nederland wordt belast. Wanneer dit niet het geval is, heeft u geen recht op bepaalde aftrekposten (zoals hypotheekrenteaftrek) en heffingskortingen. Elk jaar dient dit opnieuw aangetoond te worden. Als u dit niet aantoont wordt u behandeld als buitenlands belastingplichtige en niet als Kwalificerend buitenlands belastingplichtige.
Als service vullen wij uw Inkomensverklaring kosteloos voor uw in en sturen deze met de aangiften naar u door via mail of per post.

De Inkomensverklaring dient door de Belgische Belastingdienst ondertekend te worden. Door COVID-19 zijn de Administraties gesloten en kunt u niet persoonlijk naar het kantoor waar u onder valt. Het is daarom aangewezen de, door u aan de voorkant ondertekende, verklaring per mail of per post aan de Belgische Belastingdienst aan te bieden met de vraag om deze te ondertekenen en aan u te retourneren.
Zodra u de ondertekende verklaring terugkrijgt stuurt u deze door naar de Nederlandse Belastingdienst, Kantoor Buitenland, Postbus 2577 te 6401 DB HEERLEN.
De Belgische Administratie waar u onder valt vindt u terug in de Kantorengids (particulier-aangifte):

In de herinnering van de Nederlandse Belastingdienst wordt vermeld dat de gevraagde Inkomensverklaring binnen 4 weken aangeleverd dient te worden. De Nederlandse Belastingdienst geeft hiervoor, door de gecompliceerde weg om de Inkomensverklaring ondertekend te krijgen, uitstel tot 31.12.2020.

Elk jaar opnieuw wordt door de belastingplichtige het belang van de Inkomensverklaring onderschat terwijl wij het belang ervan zeer vaak aangeven. Het is dan uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van de klant om hier correct mee om te gaan. Ook in 2021 zullen wij de Inkomensverklaring 2020 weer als service bij uw Nederlandse belastingaangifte aanleveren. Indien wij daarna echter nog werkzaamheden betreffende de Inkomensverklaring moeten verrichten doordat de klant hier verder niets mee onderneemt, zijn wij genoodzaakt deze tijd aan de klant door te rekenen. Indien er op een opgelegde belastingaanslag, die geen rekening houdt met de Inkomensverklaring, een bezwaarschrift moet worden gemaakt, zal die tijd hiervoor altijd aangerekend worden.

Voorbereidingen belastingaangiften 2020

Door COVID-19 zijn grenswerknemers genoodzaakt om (deels) thuis te werken. Voor velen is dit al vanaf maart 2020 dé manier van werken. Eerder hebben we er al op gewezen dat de sociale zekerheid voor mensen die sinds de Coronacrisis thuiswerken, door een gemaakte afspraak tussen België en Nederland, blijft in het land waar de werknemer normaal gesproken zijn werkzaamheden zou hebben verricht.

Voor de te betalen belasting over het loon dat met het thuiswerken wordt verdiend is dit een ander verhaal. Standaard is het in het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland zo geregeld, dat het loon dat je met thuiswerken verdient wordt belast in je woonland. Hierdoor ontstaat de zgn. salarysplit; een deel van het loon waarvoor de fysieke aanwezigheid was in Nederland wordt in Nederland belast en het deel van het loon voor thuiswerk wordt belast in het woonland.

Echter, men MAG er ook voor kiezen om de gewerkte thuiswerkdagen in het land te laten belasten waar de werkzaamheden normaal gesproken (zonder de Coronasituatie) zouden zijn uitgevoerd.

Bij het doen van de belastingaangiften moeten we voor elke belastingplichtige bepalen welke situatie de meest gunstige belastingheffing oplevert.

Om aan te tonen welke dagen er in 2020 in het werkland en in het woonland werden gewerkt, is het zeer belangrijk hiervan een dagen- of urenkalender bij te houden. Een urenkalender is belangrijk wanneer er op dezelfde dag in 2 of meer landen wordt gewerkt.

Bij de normale benodigdheden voor uw belastingaangiften voor inkomstenjaar 2020 hebben we deze essentiële informatie dus zeker nodig om uw belastingaangifte goed te kunnen afwerken.

Auteurs: Roger Debouille & Ingrid Wolters, Adviesbureau Kempenhulp BV