• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (Mei 2020)
gepubliceerd op 25-05-2020


Corona-maatregelen en werken over de grens

In België en Nederland worden veel maatregelen genomen door de overheid om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. Dit zorgt voor veel vragen voor mensen die over de grens tussen Nederland en België werken. Via onze FAQ Corona-maatregelen en werken over de grens houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Bereikbaarheid BBZ

Vanaf heden is BBZ weer (beperkt) telefonisch bereikbaar. U kunt ons bellen op +31- (0) 76- 548 58 40. Indien de voorlichters in gesprek zijn, kunt de u voicemail inspreken. Wij bellen u dan terug met een anoniem nummer. Ook zijn wij bereikbaar via e-mail op bbz@svb.nl

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang door SVB betaald

Ouders die de kinderopvang doorbetaald hebben, krijgen van de SVB een vergoeding voor de eigen bijdrage. De tegemoetkoming heeft betrekking op de periode 16 maart 2020 tot en met 28 april. De berekening voor de tegemoetkoming wordt gemaakt door de Belastingdienst/Toeslagen en doorgegeven aan de SVB. De bijdrage wordt in juni, uiterlijk juli, automatisch gestort op de rekening van ouders. 


Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Een werkgever met omzetverlies van minimaal 20%, als gevolg van de coronacrisis, kan vanaf 1 maart op basis van de NOW voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV. Dit is maximaal 90% van het totaal fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies. Ook een buiten Nederland gevestigde werkgever kan NOW aanvragen voor een werknemer. Voorwaarde is dat de werknemer sociaal verzekerd is in Nederland.De NOW vervangt de regeling voor werktijdverkorting.
Vanaf 1 juni wordt de NOW verlengd met een periode van 3 maanden. Werkgevers kunnen dus ook over juni, juli en augustus 2020 een tegemoetkoming voor de loonkosten krijgen. In de verlengde regeling, de NOW 2, zijn een aantal voorwaarden aangepast. Zo krijgen werkgevers geen extra verlaging van de tegemoetkoming als zij werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan.

Gevolgen sociale zekerheid grensarbeiders bij thuiswerken door corona

Veel werkenden zijn verplicht om thuis te werken. Daardoor zijn de werktijden en de plaats van werken voor veel mensen tijdelijk anders. Dat kan in een ander land zijn dan waar normaal gesproken wordt gewerkt. Geldt dit voor u? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal over de grens woont of werkt in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte ( EER) en Zwitserland. U hoeft hiervoor verder niets te regelen.Mochten de maatregelen rondom het coronavirus langer duren? En zorgt dit op een later moment toch voor een verandering in uw sociale verzekering? Dan leest u dit op onze website.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Zelfstandigen (eenmanszaak/ZZP, VOF of BV) kunnen per 1 maart 2020 extra ondersteuning aanvragen die geregeld is in de Tozo.Het betreft:

  • Een uitkering voor maximaal 3 maanden. De uitkering vult aan tot het sociaal minimum ( circa € 1500,-). Partnerinkomen en vermogen tellen niet mee; en/of
  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,- . De lening moet terugbetaald worden met rente van 2%, de aflossing kan later starten indien nodig.
In beginsel was de Tozo een binnenlandse aangelegenheid. Om recht te hebben moet de zelfstandige in Nederland wonen en werken. Toch is de Tozo via een aanvullende regeling deels ook toegankelijk gemaakt voor grenswerkers:
  • De zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft of zijn zelfstandig beroep uitoefent, kan de Tozo-uitkering krijgen. Aanvraag bij het gemeentebestuur van de woonplaats; en 
  • De zelfstandige die buiten Nederland woont en in Nederland zijn bedrijf heeft of zijn zelfstandige beroep uitoefent, kan de Tozo-lening krijgen. Aanvraag vanaf 18 mei bij de gemeente Maastricht. 
Vanaf 1 juni wordt de Tozo, met aangepaste voorwaarden, met 3 maanden verlengd. De verlengde regeling heet Tozo 2. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering.

Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen in België

Zelfstandigen die in België sociaal verzekerd zijn en tijdelijk hun deuren moeten sluiten door de coronacrisis, komen in de maanden maart, april en mei aanmerking voor een tijdelijke overbruggingsrecht. Zelfstandigen vragen het overbruggingsrecht aan bij hun sociaal verzekeringsfonds.Voorwaarden:

  • Door de overheid is de zelfstandige verplicht op zijn activiteit geheel of gedeeltelijk te onderbreken (bijvoorbeeld cafés en restaurants)
  • De zelfstandige heeft zijn activiteiten vrijwillig voor minimaal 7 dagen opgeschort bijvoorbeeld in verband met quarantaine of gebrek aan grondstoffen.
Zelfstandigen in hoofdberoep of met die sociale bijdragen in hoofdberoep betalen krijgen een volledige uitkering van € 1261 (zonder gezinslast) of € 1614 (met gezinslast). Zelfstandigen in bijberoep krijgen een gedeeltelijke uitkering van € 645 (zonder gezinslast) of € 807 (met gezinslast).
Normaal gesproken is het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in België wonen en werken. Maar vanwege de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis, heeft ook een zelfstandige die buiten België woont, recht op het tijdelijke overbruggingsrecht.

Uitkering voor tijdelijk werkloze werknemers in België

Werkgevers met in België sociaal verzekerd personeel kunnen, als het personeel tijdelijk niet kan werken door Corona-maatregelen, gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Werknemers hoeven niet aan de wachttijd (voldoende gewerkte dagen) te voldoen, maar moeten wel arbeidsgeschikt zijn.De werkloze vraagt de uitkering zelf aan bij zijn uitbetalingsinstelling met het formulier C3.2-Werknemer-Corona van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA).

Fiscale gevolgen verplicht thuiswerken/ thuiszitten grensarbeiders

Nederland en België hebben op fiscaal gebied een overeenkomst gesloten. Hierin worden de gevolgen van de corona maatregelen benoemd voor grenswerkers. Een onderscheid wordt gemaakt tussen thuiswerken en thuiszitten (thuisblijven zonder te werken met doorbetaling van loon).De gevolgen in Nederland worden door de belastingdienst uitgelegd voor werkgevers en werknemers op hun website.